en

Publicatii - Alte publicatii

Raport național - România (proiect ISIT)

Acest raport conține analiza și sinteza informațiilor cuprinse în jurnalele de implementare completate de formatorii BaCuLit pentru documentarea demersului de implementare... mai multe

Utilizarea rețelelor de socializare și a Web 2.0 în educația adulților – proiectul SMAT

Prezentul ghid își propune să exemplifice felul în... mai multe

Impactul programului RWCT asupra practicilor de predare și de reflecție ale profesorilor din România

Până în anul 2020, Comisia Europeană și-a propus să reducă la sub 15% procentul elevilor cu vârsta de 15 ani care au fost categorizați ca fiind „slabi”... mai multe

Mentorat pentru dezvoltare complexă

Cartea Mentorat pentru dezvoltare complexă se adresează cadrelor didactice, consilierilor școlari și, în general, persoanelor interesate să sprijine dezvoltarea... mai multe

Evaluare în CLIL

 Această carte se adresează cadrelor didactice. Ea prezintă rezultatele proiectului multilateral „Assessment and Evaluation in CLIL” (AECLIL)... mai multe

Lucrările Conferinței ALSDGC - 10 ani de activitate; Idei practice pentru evaluare în educație

Acest volum conține lucrările prezentate în cadrul Conferinței „Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice – 10 ani de activitate”,... mai multe

Studiul de caz România - Proiect Integrare şi Diversitate prin Educaţie în Europa

 Studiul de caz de faţă face parte dintr-o publicaţie internaţională comună cuprinzând un număr total de cinci studii de caz realizate... mai multe

Evaluarea autentică în sistemul de formare continuă a cadrelor didactice. Ghid pentru furnizorii de programe de formare continuă pentru cadre didactice

Acest ghid este unul dintre produsele proiectului „Promovarea evaluării autentice în sistemul de formare continuă din România” implementat... mai multe

Analiza modalităţilor actuale de evaluare a competenţelor cadrelor didactice în cadrul programelor de formare continuă în România

 Materialul a fost elaborat de Maria Kovacs, Asociaţia Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România, în cadrul proiectului Promovarea... mai multe

Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice; autoare: Ariana-Stanca Văcăreţu

Cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice a apărut cu sprijinul Asociaţiei Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii... mai multe

Ghid practic pentru părinţi: Să învăţăm împreună - sprijinul familiei pentru atingerea succesului şcolar

Părinţii şi adulţii care au în grijă copii au un rol important în asigurarea succesului la şcoală. Dacă aveţi un copil în grijă puteţi afla cum să-l... mai multe

Proiecte didactice pentru promovarea gândirii critice; autor: ALSDGC România

Această culegere de proiecte didactice se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Ea conţine proiecte de lecţie elaborate de 23 de profesori... mai multe

Educaţie împotriva corupţiei - Material metodologic; autor: ALSDGC România

Materialul reprezintă o incursiune în abordarea fenomenului corupţiei prin educaţie, la nivel preuniversitar şi universitar, în Lituania şi România.... mai multe

NOUTĂȚI

Adunarea Generală ALSDGC România 2018

Adunarea Generală a ALSDGC România va avea loc în 23 februarie 2019, orele 15 - 18.30, la Biblioteca Județeană Cluj-Napoca, Calea Dorobanților 104, sala Adolescenți, la etajul 4.

mai multe
Cursul de formare continuă Literație și Gândire Critică pentru Învățare

Programul de formare continuă pentru cadre didactice din învățământul secundar este acreditat (OMEN 3088/ 16.01.2019).  Cursul are 89 ore și 22 credite și a fo...

mai multe
Pagina de Facebook a ALSDGC România

Pagina de Facebook a Asociației LSDGC România se găsește aici. Vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice

A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţi...

mai multe