en

Publicatii

Analiza modalităţilor actuale de evaluare a competenţelor cadrelor didactice în cadrul programelor de formare continuă în România

 Materialul a fost elaborat de Maria Kovacs, Asociaţia Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România, în cadrul proiectului Promovarea evaluării autentice în sistemul de formare continuă a cadrelor didactice din România şi prezintă rezultatele analizei situaţiei actuale în domeniul evaluării competenţelor cadrelor didactice, ţinând cont de acele competenţe pe care programele de formare continuă îşi propun să le dezvolte.

Pentru elaborarea materialului au fost analizate documentele de politici cu referire la evaluarea competenţelor dezvoltate de cadrele didactice în urma parcurgerii programelor de formare continuă în România, pentru a identifica cerinţele sistemului de formare continuă în acest sens şi au fost colectate (prin intermediul unui focus grup şi al unei anchete) şi interpretate date primare referitor la practicile actuale de evaluare a competenţelor folosite de către furnizorii de programe de formare continuă acreditate din România.
 
Descărcaţi materialul Analiza modalităţilor actuale de evaluare a competenţelor cadrelor didactice în cadrul programelor de formare continuă în România în format pdf.
 
Asociaţia Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România pe baza analizei stării de fapt din domeniul evaluării competenţelor cadrelor didactice dezvoltate prin participarea la programe de formare continuă acreditate de Centrul Naţional pentru Formarea Personalului din Învăţământul Preuniversitar (CNFP), precum şi pe baza constatărilor desprinse din derularea unui proiect pilot vizând evaluarea autentică prin demersuri de tipul acţiune-cercetare, a formulat recomandări pentru diverse categorii de factori interesaţi din domeniul formării continue din România.
 

Inapoi la publicatii

NOUTĂȚI

Adunarea Generală ALSDGC România 2018

Adunarea Generală a ALSDGC România va avea loc în 23 februarie 2019, orele 15 - 18.30, la Biblioteca Județeană Cluj-Napoca, Calea Dorobanților 104, sala Adolescenți, la etajul 4.

mai multe
Cursul de formare continuă Literație și Gândire Critică pentru Învățare

Programul de formare continuă pentru cadre didactice din învățământul secundar este acreditat (OMEN 3088/ 16.01.2019).  Cursul are 89 ore și 22 credite și a fo...

mai multe
Pagina de Facebook a ALSDGC România

Pagina de Facebook a Asociației LSDGC România se găsește aici. Vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice

A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţi...

mai multe