Resurse

 

Ghid  pentru mentori și coordonatori de programe de mentorat publicat de Partneriatul Learning To Be A Good Mentor (LeGMe)  în 2015.
Ghidul a fost realizat în cadrul proiectului Învățăm să devenim buni mentori (https://mentorineurope.wordpress.com) coordonat de Consorţiul Internaţional Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice şi implementat cu sprijinul Comisiei Europene de către opt organizații din Croația, Germania, Italia, Lituania, Norvegia, România, Slovacia și Elveția.
Conceput pentru mentori și coordonatori de programe de mentorat, ghidul este structurat pe trei capitole majore și este gândit ca un instrument interactiv: nu ceva ce se citește din scoarță în scoarță, ci mai degrabă ceva ce orientează repetat, un material de sprijin la care puteți apela când v-ați decis să dezvoltați un program de mentorat sau de formare pentru (potențiali) mentori. Ghidul conține și practici pe care autorii le-au considerat utile.


Modalităţi inovatoare de de motivare a adulţilor pentru învăţare publicat de Partneriatul Create-Motivate-Learn în 2011.
Ghidul a fost realizat în cadrul proiectului Creează – Motivează – Învaţă! coordonat de Consorţiul Internaţional Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice şi finanţat de cǎtre Uniunea Europeană cu scopul diseminǎrii strategiilor, tehnicilor şi activitǎţilor de învǎţare inovatoare dezvoltate şi testate în cadrul parteneriatului. Modalitǎţile motivante de predare şi învǎţare sunt prezentate detaliat, cu resursele necesare pentru implementare. Ghidul se adresează persoanelor implicate în educaţia adulţilor, formatori şi profesori şi oferă idei practice pentru o mai bună motivare şi implicare a adulţilor în procesul de învăţare.


Motivarea adulţilor pentru participare susţinută în procese de învăţare pe tot parcursul vieţii. Metologii de bune practici şi tehnici de formare în educaţia adulţilor - colecţie de bune practici - publicat de Partneriatul Create-Motivate-Learn în 2010.
Prezenta colecţie de bune practici în domeniul metodologiilor de formare şi a tehnicilor de învăţare în educaţia adulţilor este produsul final al unui demers investigativ în ceea ce priveşte practicile de formare, demers implementat în cadrul proiectului CreMoLe. Studiul a vizat colectarea unor bune practici în educaţia adulţilor din nouă ţări europene: Austria, Germania, Italia, Letonia, Lituania, România, Slovacia, Spania şi Elveţia, prin analiza unor cursuri de formare ofertate de diferiţi furnizori pentru o diversitate de grupuri de beneficiari.


Raport asupra anchetei - bune practici în domeniul metodologiilor de formare şi al tehnicilor de învăţare în educaţia adulţilor - pachetul de activităţi 2 elaborat de către Parteneriatul Create-Motivate-Learn în 2010.

Proiectul Creează-Motivează-Învaţă (CREMOLE), parte a Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, şi-a propus să identifice factorii cheie care motivează diferitele grupuri de adulţi, inclusiv pe cei cu nevoi adiţionale de învăţare şi pe cei din grupuri dezavantajate, pentru a participa susţinut în procesele de învăţare pe tot parcursul vieţii (LLP).
Pentru a colecta o gamă diversificată de bune practici în domeniul metodologiilor de formare şi a tehnicilor de învăţare relevante, a fost realizată o anchetă în rândul furnizorilor de educaţie pentru adulţi şi al cursanţilor acestora în toate ţările partenere în proiect. Documentul de faţă conţine descrierea metodologiei aplicate de către toate organizaţiile participante la anchetă, instrumentele de investigare utilizate, precum şi rezultatele studiului.


De ce cred oamenii în bazaconii de Michael Shermer, publicată de editura Humanitas în anul 2009.

Un paragraf din această carte despre Gândirea critică:

Gândirea ştiinţifică şi critică nu apare în mod natural. Cere educaţie, experienţă şi efort. Gândirea e o activitate de înaltă calificare. Nu este adevărat că suntem înzestraţi în mod natural cu capacitatea de a gândi clar şi logic - fără să învăţăm cum şi fără exerciţiu.


Ghid metodologic în limba engleză pentru cadre didactice din învăţământul preunivesitar şi universitar "Anti-corruption Education at School" publicat de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei Lituania şi Centrul de Didactici Moderne Lituania în anul 2006.


Modelul învăţării depline a geografiei - teorii şi practici didactice, autoare: Maria Eliza Dulamă

Practica pedagogică - Suporturi teoretice şi metodologice pentru studenţi şi mentori, autoare: Cecilia Sas şi Carmen Popa

Tehnica învăţării eficiente, autoare Simona-Elena Bernat

Paideia şi gândire critică, autor: Vasile Fluieraş

 


Dezvoltarea motivaţiei învăţării, autoare: Daniela Creţu

Pentru informaţii despre această lucrare vă puteţi adresa Danielei Creţu, lect. dr., Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Calea Dumbrăvii, nr. 34, Sibiu, tel. 0269 211602 sau la adresa de e-mail: daniela_cretu_2000@yahoo.com.

 

 

 

 

 


Pedagogie şi elemente de psihologie pentru formarea continuă a cadrelor didactice, autoare: Daniela Creţu şi Adriana Nicu

Pentru informaţii despre această lucrare vă puteţi adresa Danielei Creţu, lect. dr., Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Calea Dumbrăvii, nr. 34, Sibiu, tel. 0269 211602 sau la adresa de e-mail: daniela_cretu_2000@yahoo.com

 

 

 

 


 

 

NOUTĂȚI

Adunarea Generală ALSDGC România 2018

Adunarea Generală a ALSDGC România va avea loc în 23 februarie 2019, orele 15 - 18.30, la Biblioteca Județeană Cluj-Napoca, Calea Dorobanților 104, sala Adolescenți, la etajul 4.

mai multe
Cursul de formare continuă Literație și Gândire Critică pentru Învățare

Programul de formare continuă pentru cadre didactice din învățământul secundar este acreditat (OMEN 3088/ 16.01.2019).  Cursul are 89 ore și 22 credite și a fo...

mai multe
Pagina de Facebook a ALSDGC România

Pagina de Facebook a Asociației LSDGC România se găsește aici. Vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice

A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţi...

mai multe