en

Despre noi - Consiliul director

Consiliul Director

Consiliul director este organul de reprezentare generală care asigură conducerea activităţii asociaţiei.

Consiliul director este constituit din 5-11 membri, este condus de un preşedinte, un vicepreşedinte, are un secretar, un trezorier şi membri.

Consiliul director

 • aduce la îndeplinire hotărârile Adunării generale;
 • stabileşte relaţii de colaborare cu alte organizaţii similare din ţară şi din străinătate;
 • analizează execuţia prevederilor asociaţiei semestrial şi anual;
 • prezintă Adunării generale raportul anual al asociaţiei, proiectul de buget;
 • aprobă structura de organizare, nivelele pentru investiţii şi credite;
 • poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru ori sunt străine de asociaţie, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei sau orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.


Consiliul Director al ALSDGC pe perioada 2017-2022 are urmatoarea componenţã:

 • preşedinte: Ariana Văcăreţu
 • vicepreşedinte: Maria Kovacs
 • secretar: Gina Marian
 • trezorier: Constanța Stăncescu
 • membru: Maria Pavelescu.

 

NOUTĂȚI

Adunarea Generală ALSDGC România 2018

Adunarea Generală a ALSDGC România va avea loc în 23 februarie 2019, orele 15 - 18.30, la Biblioteca Județeană Cluj-Napoca, Calea Dorobanților 104, sala Adolescenți, la etajul 4.

mai multe
Cursul de formare continuă Literație și Gândire Critică pentru Învățare

Programul de formare continuă pentru cadre didactice din învățământul secundar este acreditat (OMEN 3088/ 16.01.2019).  Cursul are 89 ore și 22 credite și a fo...

mai multe
Pagina de Facebook a ALSDGC România

Pagina de Facebook a Asociației LSDGC România se găsește aici. Vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice

A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţi...

mai multe