en

Despre noi - Consiliul director

Consiliul Director

Consiliul director este organul de reprezentare generală care asigură conducerea activităţii asociaţiei.

Consiliul director este constituit din 5-11 membri, este condus de un preşedinte, un vicepreşedinte, are un secretar, un trezorier şi membri.

Consiliul director

 • aduce la îndeplinire hotărârile Adunării generale;
 • stabileşte relaţii de colaborare cu alte organizaţii similare din ţară şi din străinătate;
 • analizează execuţia prevederilor asociaţiei semestrial şi anual;
 • prezintă Adunării generale raportul anual al asociaţiei, proiectul de buget;
 • aprobă structura de organizare, nivelele pentru investiţii şi credite;
 • poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru ori sunt străine de asociaţie, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei sau orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.


Consiliul Director al ALSDGC pe perioada 2017-2022 are urmatoarea componenţã:

 • preşedinte: Ariana Văcăreţu
 • vicepreşedinte: Maria Kovacs
 • secretar: Gina Marian
 • trezorier: Constanța Stăncescu
 • membru: Maria Pavelescu.

 

NOUTĂȚI

Primul Summit ELN al Literației (Porto)

Primul summit ELN va avea loc în Porto în perioada 1 - 3 noiembrie 2018. Summit-ul va oferi un forum pentru prezentarea activităților ce vizează dezvoltarea competențelor de li...

mai multe
Al doilea seminar de diseminare BleTeach (E3 - W2)

Al doilea seminar de diseminare (E3) din cadrul proiectului BleTeach va avea loc în 9 - 10 februarie 2018, la Cluj-Napoca.  Seminarul se adresează formatorilor LSDGC și BaC...

mai multe
Adunarea Generală ALSDGC România - 2017

Adunarea Generală a ALSDGC România va avea loc în 9 februarie 2018, orele 16 - 18.30, la Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca, str. Pascaly 2-4. Ordinea de zi: 1. ...

mai multe
Pagina de Facebook a ALSDGC România

Pagina de Facebook a Asociației LSDGC România se găsește aici. Vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice

A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţi...

mai multe