Oferta

Programul de formare continuă pentru cadre didactice din învățământul secundar „Literație și gândire critică pentru învățare

Propus de Asociația LSDGC România 

Acreditat de: MEN prin Ordinul Minstrului Educaţiei Naționale nr. 3088/ 16.01.2019

Durata de acreditare: 4 ani

Număr credite profesionale transferabile: 22 credite

Grup țintă: cadre didactice din învățământul secundar

 

Acest program de formare continuă își propune să sprijine profesorii de toate disciplinele (din învățământul secundar) în demersul de creștere a performanței elevilor în învățarea disciplinei predate prin dezvoltarea competențelor de literație, a abilităților de gândire critică și a competenței de a învăța să înveți. Cursul promovează lectura, scrierea, învățarea în cooperare și strategiile de reflecție cu scopul de a dezvolta cadrelor didactice din sistemul preuniversitar competențele de planificare și realizare a lecțiilor care contribuie la dezvoltarea competențelor de literație și a abilității de a gândi critic la elevi, precum și a competenței de a evalua progresul elevilor în învățare și în dezvoltarea acestor competențe.

Scopul programului: abilitarea cadrelor didactice din învățământul secundar pentru susținerea unui demers didactic care să conducă la dezvoltarea competențelor de literație (citit-scris) și a gândirii critice la elevi.

Competențele dezvoltate în cadrul programului de formare:

 • Proiectarea activității educaționale care dezvoltă competențele de literație și de gândire critică la elevi.
 • Conducerea și monitorizarea procesului educațional care dezvoltă competențele de literație și de gândire critică la elevi.
 • Evaluarea activităților educaționale care dezvoltă competențele de literație și de gândire critică la elevi.
 • Managementul carierei și al dezvoltării personale
 • Cercetare educațională aplicativă

Durata programului este de 89 ore (44 ore față-în-față, 45 ore online); 7 zile de formare față-în-față + 1 zi evaluarea finală (față-în-față) pe parcursul a (minim) 5 luni.

Modulele programului de formare:

Modul 1: Introducere/ argument; Concepte cheie abordate: inventarul competențelor de lectură în disciplina de studiu, teste PISA, literația/ literație la disciplinele de studiu, autonomia în învățare (a învăța să înveți) , gândirea critică

Modulul 2: Concepte cheie și abordări fundamentale (metacogniție, interacțiune, implicare, cadrul ERR, modelul uceniciei cognitive, proces acțiune-cercetare)

Modulul 3: Texte, vocabular și strategii de lectură și scriere

Modulul 4: Proiectarea lecției care dezvoltă  competențele de literație și de gândire critică la elevi

Modulul 5: Strategii de învățare prin cooperare pentru dezvoltarea competențelor de literație

Modulul 6: Evaluarea formativă

Număr cursanți/ grupă: 20-25

Înscriere curs: cadrele didactice care doresc să se înscrie la cursul de formare sunt invitate să descarce formularul de înscriere, să îl completeze şi să îl trimită la adresa office@alsdgc.ro.


 


Curs de formare: Mentorat pentru dezvoltare complexă

Propus de Asociația LSDGC România

Formatori: Maria Kovacs, Ariana Văcărețu

Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar secundar

Scopul:

 • Prezentarea detaliată a metodologiei programului de formare și a curriculumului programului de mentorat pentru dezvoltare complexă;
 • Demonstrarea unor activităților de mentorat.

Structura: 4 zile de formare față în față a câte 6 ore/zi (preferabil, zile consecutive) + 1 oră/lună tutoriat online și folow-up: 2 zile consecutive de formare a câte 6 ore/zi la 6 luni după încheierea celor 4 zile de formare; 30 ore de formare și 6 ore formare tutoriat online.

Obiective:

La finalul cursului, participanții vor fi capabili:

 • Să identifice elementele cheie ale programului Mentorat pentru dezvoltare complexă;
 • Să descrie metodologia programului de mentorat;
 • Să proiecteze, să realizeze și să evalueze activități de mentorat ținând cont de curriculumul programului de mentorat.

Sistem de evaluare: portofolii, observare în cadrul activității de formare, interviu

Număr de ore: 36 ore

Modul de certificare: adeverință de participare

Finanțare: taxă achitată de participanți


Curs de formare: Tutorat pentru îmbunãtãtirea deprinderilor de citire

Propus de: Asociaţia LSDGC România

Formatori: Marinela Scripcariu

Grup tintã: institutori

Scopul: dezvoltarea abilităţii participanţilor de a utiliza un instrument de evaluare a abilităţilor de citire şi de a realiza intervenţii de tip tutorat în vederea îmbunătăţirii abilităţilor de citire ale copiilor din ciclul primar.

Structura: 5 ore/lună timp de 6 luni; 18 ore formare, 12 ore exersare şi observare

Obiective specifice:

 • familiarizarea participanţilor cu instrumentele de evaluare a abilităţilor de citire şi cu metodele de realizare a tutoratului,
 • dezvoltarea abilităţilor de aplicare a respectivelor instrumente şi proiectarea de sesiuni de tutorat în funcţie de nivelul deprinderilor de citire al copiilor.


Sistemul de evaluare: portofolii, observare la clasă, interviu

Numãr de ore: 30 ore

Modul de certificare: adeverinţă de participare

Parteneri: Casa Corpului Didactic Cluj

Finanţare: taxă achitată de participant


 

NOUTĂȚI

Seminarul Internațional Literație și gândire critică pentru învățare

Ne face plăcere să vă invităm la Seminarul Internațional Literație și gândire critică pentru învățare/ Literacy and Critical Thinking for Learning....

mai multe
Adunarea Generală ALSDGC România 2018

Adunarea Generală a ALSDGC România va avea loc în 23 februarie 2019, orele 15 - 18.30, la Biblioteca Județeană Cluj-Napoca, Calea Dorobanților 104, sala Adolescenți, la etajul 4.

mai multe
Cursul de formare continuă Literație și Gândire Critică pentru Învățare

Programul de formare continuă pentru cadre didactice din învățământul secundar este acreditat (OMEN 3088/ 16.01.2019).  Cursul are 89 ore și 22 credite și a fo...

mai multe
Pagina de Facebook a ALSDGC România

Pagina de Facebook a Asociației LSDGC România se găsește aici. Vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice

A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţi...

mai multe