Spijina ALSDGC

Cum poţi să sprijini activitatea noastră?

Contribuie cu 2% la promovarea dezvoltării gândirii critice prin activităţi de lectură şi scriere.

Dezvoltarea gândirii critice este esenţială în formarea unor cetăţeni responsabili, promotori ai valorilor democratice care vor contribui la dezvoltarea unei societăţi durabile.
Acum  poţi contribui şi tu la educarea copiilor tăi pentru a deveni cetăţeni active, creativi, cu spirit critic, care să poată preveni cu succes problemele şi conflictele cooperării şi care să fie capabili să îmbine cunoştinţele teoretice cu inovaţiile şi ideile în practică.

Trei motive pentru care organizaţia noastră merită efortul tău:
1. pentru că promovăm gândirea critică, definită drept capacitatea de a emite judecăţi şi de a acţiona pornind de la evaluarea onestă a alternativelor;
2. pentru că ne implicăm direct în iniţierea şi dezvoltarea de acţiuni care au ca scop dezvoltarea permanentă a abilităţilor şi competenţelor cadrelor didactice de a proiecta, organiza, desfăşura şi evalua demersuri didactice relevante din perspectiva dezvoltării durabile şi stimulăm implicarea profesorilor în comunitate;
3. pentru că ştim să folosim banii eficient, pentru a obţine rezultate durabile.
 

Direcţionează 2% din impozitul pe venitul global sau lunar pentru activităţile Asociaţiei “Lectura şi Scrierea pentru dezvoltarea Gândirii Critice” România.

Din 2018, contribuabilii pot opta pentru a redirecționa 2% lunar din impozitul pe venitul din salarii către organizațiile non-profit. Aprobarea a venit prin Ordonanța de urgență nr 18/2018 din 15 martie 2018, publicată în MO nr 260/23.03.2018. Ca bază legală, vorbim despre codul fical, articolul 79, alineatul 4.

Opțiunea se exercită în scris de către contribuabil și se aplică începând cu impozitul datorat pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor aferente lunii următoare celei în care contribuabilul a depus cererea la angajator. Opțiunea rămâne valabilă pentru cel mult 2 ani fiscali consecutivi.

Dacă vrei să donezi anual, data limită este 15 martie 2019 ai nevoie de următoarele date ale Asociaţiei “Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice” România:

Asociaţia “Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice” România (ALSDGC România)

Cod de identificare fiscală: 14661258

Cont bancar: RO67 BTRL 0130 1205 9214 96XX

și trebuie să urmezi pașii de mai jos:

1. completează Declarația 230, dacă în 2018 ai avut venituri numai din salarii sau pensii, sau Declarația unica, dacă în 2018 ai realizat și alte venituri (din salarii sau activități independente sau numai din activități independente).

2. trimite formularul completat la Administrația Financiară de care aparții:

  • prin poștă, cu scrisoare recomandată;
  • îl depui direct la registratura administrației financiare sau folosești serviciul online ANAF, Spatiul privat virtual.

Completând formularul aferent, poţi face ca 2% din impozitul pe venit pe care îl dai statului român să ajungă unde doreşti. Este un act de implicare şi responsabilitate civică pentru societatea pe care şi tu o construieşti zi de zi.

Fii atent: termenul limită este 15 martie 2019!

Îţi mulţumim că ai ales să sprijini Asociaţia “Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice” România.

Până la 31 decembrie administraţia financiară va centraliza toate informaţiile şi va vira sumele strânse către organizaţiile beneficiare.


 

 

NOUTĂȚI

Adunarea Generală ALSDGC România 2018

Adunarea Generală a ALSDGC România va avea loc în 23 februarie 2019, orele 15 - 18.30, la Biblioteca Județeană Cluj-Napoca, Calea Dorobanților 104, sala Adolescenți, la etajul 4.

mai multe
Cursul de formare continuă Literație și Gândire Critică pentru Învățare

Programul de formare continuă pentru cadre didactice din învățământul secundar este acreditat (OMEN 3088/ 16.01.2019).  Cursul are 89 ore și 22 credite și a fo...

mai multe
Pagina de Facebook a ALSDGC România

Pagina de Facebook a Asociației LSDGC România se găsește aici. Vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice

A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţi...

mai multe