en

Publicatii

Proiecte didactice pentru promovarea gândirii critice; autor: ALSDGC România

Această culegere de proiecte didactice se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Ea conţine proiecte de lecţie elaborate de 23 de profesori de diferite specialităţi care au parcurs cursuri de formare RWCT şi care urmăresc dezvoltarea gândirii critice şi implicarea activă a elevilor în procesul de învăţare. Gândirea critică şi, în general, învăţarea activă sunt precondiţii ale cetăţeniei active, iar promovarea cetăţeniei active este scopul proiectului “Tineri pentru democraţie: ce presupune cetăţenia activă?”, în cadrul căruia s-a realizat publicaţia de faţă. Proiectul a fost finanţat de Ambasada SUA la Bucureşti.

Publicaţia conţine proiecte didactice ce acoperă 100 de ore de predare, proiecte grupate pe arii curriculare.

 


Inapoi la publicatii

NOUTĂȚI

Adunarea Generală ALSDGC România 2018

Adunarea Generală a ALSDGC România va avea loc în 23 februarie 2019, orele 15 - 18.30, la Biblioteca Județeană Cluj-Napoca, Calea Dorobanților 104, sala Adolescenți, la etajul 4.

mai multe
Cursul de formare continuă Literație și Gândire Critică pentru Învățare

Programul de formare continuă pentru cadre didactice din învățământul secundar este acreditat (OMEN 3088/ 16.01.2019).  Cursul are 89 ore și 22 credite și a fo...

mai multe
Pagina de Facebook a ALSDGC România

Pagina de Facebook a Asociației LSDGC România se găsește aici. Vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice

A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţi...

mai multe