en

Proiecte

GROWE (Lectură și dezvoltare socio-emoțională)

GROWE este un proiect Erasmus+, KA2 de tip Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici: „Parteneriat strategic în domeniul educației școlare“, număr proiect: 2019-1-UK01-KA201-061962

Parteneri (Consorțiul GROWE)

  • University of Glouchestershire (Regatul Unit) (coordonator);  
  • Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România (România)
  • Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci Onlus Associazione (CSC) (Italia)
  • Siuolaikiniu Didaktiku Centras (Lituania)

Parteneri asociați (din România)

  • Colegiul Național Gheorghe Șincai Cluj-Napoca
  • Colegiul Tehnic C.D. Nenițescu Baia Mare
  • Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu Baia Mare
  • Colegiul Tehnologic V. Harnaj București
  • Școala Gimnazială Dimitrie Păcurariu Șcheia jud. Suceava
  • Liceul Teoretic Dunărea Galați

Durata proiectului: 1 septembrie 2019 – 31 august 2022

Co-finanțare UE: Comisia Europeană.

Scop: promovarea literației și bunăstării emoționale pentru creșterea sănătoasă a copiilor și adolescenților vulnerabili prin dezvoltarea unui model de intervenție integrată pentru a îmbunătăți competențele de literație și abilitățile socio-emoționale prin utilizarea literaturii pentru copii și adolescenți.

Obiective

1. creșterea capacității organizațiilor partenere de a sprijini profesorii în vederea dezvoltării competențelor de literație și abilităților socio-emoționale ale elevilor lor;

2. elaborarea și testarea unui program de formare de tip blended learning pentru cadre didactice, pentru a-i pregăti să răspundă mai bine nevoilor de dezvoltare ale elevilor în domeniul competențelor de literație și abilităților socio-emoționale;

3. dezvoltarea unui instrumentar (sursă deschisă) cuprinzând bune practici pentru a inspira profesorii să adopte strategii eficiente pentru dezvoltarea competențelor de literație și abilităților socio-emoționale ale elevilor.

Grupurile țintă:

- 12 formatori de cadre didactice care vor fi formate pentru a testa livrarea programul de formare;

- 100 profesori capabili să abordeze dezvoltarea competențelor de literație și abilităților socio-emoționale în cadrul disciplinelor școlare la diferite categorii de elevi;

- 2500 elevi își vor îmbunătăţi competențele de literație și abilităţile socio-emoționale ca rezultat al participării la activităţi de învăţare care urmăresc aceste obiective explicit, în plus față de obiectivele de învăţare specific disciplinelor școlare;

- 4 școli vor adopta practici specifice la nivelul  întregii școli pentru a îmbunătăți competențele de literație și abilităţile socio-emoționale într-o manieră integrate pentru a veni în sprijinul succesului școlar al elevilor și al dezvoltării lor personale;

- 100 de instituţii și organizații se vor familiariza cu resursele produse în timpul proiectului și vor învăţa să le acceseze.

Tipuri de activități: elaborare curriculum de formare, testare program de formare, elaborare materiale suport, evenimente de multiplicare, reuniuni de proiect transnaționale, activitate de formare a formatorilor.

Rezultatele principale ale proiectului

GROWE va livra trei produse intelectuale care sunt strâns legate de obiectivele proiectului:

IO1 - Curriculumul programului de formare. Acest program se adresează cadrelor didactice din învățământul secundar (inferior și superior) care se află în etapa de formare iniţială sau continuă. Cursul își propune să pregătească profesorii pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare a competențelor de literație și abilităților socio-emoționale ale elevilor.

IO2 - Metodologie de colectare a datelor pentru documentarea pilotării curriculumului. Acest produs intelectual ne va permite să studiem efectele programului de formare asupra profesorilor și elevilor lor, iar pe baza constatărilor vom revizui și finaliza IO1. Analiza datelor colectate cu ajutorul metodologiei poat fi descărcată aici (documentul este în limba engleză).
Infografic - Rezultatele implementării cursului de formare GROWE

IO3 - Set de instrumente (sursă deschisă) incluzând bune practici pentru a inspira profesorii să adopte strategii eficiente pentru dezvoltarea literației și abilităților socio-emoționale ale elevilor. Acest instrumentar va include strategii, exemple, descrieri ale practicilor din clasă (inclusiv materiale video), mărturii / reflecții ale elevilor și ale profesorilor despre experiențele lor de dezvoltare a competențelor de literație și abilităților socio-emoționale folosind strategiile propuse în proiect. Instrumentarul este menit să asigure sustenabilitatea, impactul și transferabilitatea rezultatelor proiectului, precum și să se utilizeze ca resursă pentru livrările viitoare ale programului de formare.

Pagina Facebook a proiectului

Pagina Web a proiectului


Inapoi la proiecte

NOUTĂȚI

Adunare Generală - online

Consiliul Director vă invită să participați, în 27 aprile 2024 orele 9-11:30, la Adunarea Generală a Asociației LSDGC România care va avea loc în ...

mai multe
Cursul de formare continuă Literație și Gândire Critică pentru Învățare

Programul de formare continuă pentru cadre didactice din învățământul secundar este acreditat (OMEN 3088/ 16.01.2019).  Cursul are 89 ore și 22 credite și a fo...

mai multe
Pagina de Facebook a ALSDGC România

Pagina de Facebook a Asociației LSDGC România se găsește aici. Vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice

A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţi...

mai multe