en

Proiecte

ELINET

Proiectul Rețeaua europeană a organizațiilor naționale ce activează în domeniul literației ELINET (Comisia Europeană EAC 2014 0003) este implementat de 79 organizații partenere din 28 de țări coordonate de Universitatea din Cologne, Germania. Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România este una dintre organizațiile partenere din cadrul acestui proiect.

Finanțator: Comisia Europeană
Durată: 1 februarie 2014 – 31 ianuarie 2016
Grup țintă: organizații/ actori din domeniul literației
Scopul și obiectivele proiectului
Proiectul și-a propus crearea unei rețele europene durabile (ELINET), o organizație umbrelă a tuturor organizațiilor angajate în realizarea și implementarea de politici în domeniul literației, construind pe Raportul Grupului experților de nivel înalt în literație (High Level Group of Experts on Literacy) din 2012. Scopul rețelei este de a dezvolta instrumente utile organizațiilor/ instituțiilor/ grupurilor active în domeniul literației la nivel local, regional, național și trans-național. ELINET a fost inițiată pentru a:
 • colecta și analiza informații privind politicile din domeniul literației;
 • realiza schimburi de abordări privind politicile ce vizează literația, de bune practici și de inițiative în domeniul literației;
 • conștientizarea importanței acțiunii imediate pentru reducerea până în 2020 a numărului de copii, adolescenți și adulți cu un nivel scăzut al competențelor de literație.
Teme, sarcini și echipe
Cele patru teme principale ale proiectului sunt abordate prin zece sarcini:
Tema A: Cunoștințe despre aspecte ale literației la nivelul fiecărei țări
Sarcina A1: Analiza și raportarea rezultatelor în domeniul literației la toate nivelele în țările implicate în proiect;
Sarcina A2: Identificarea și diseminarea informațiilor privind sursele de finanțare și alte modalități de sprijin.
Tema B: Facilitarea schimbului de bune practici
Sarcina B3: Identificarea de bune practici în domeniul politicilor pentru creșterea nivelului de literație;
Sarcina B4: Crearea unei platforme pentru realizarea schimbului de bune practici.
Tema C: Inițiative pentru conștientizare
Sarcina C5: Identificarea de activități de conștientizare, campanii și alte evenimente;
Sarcina C6: Managementul și dezvoltarea unei campanii la nivel European pentru promovarea literației;
Sarcina C7: Contribuirea la secțiunea dedicată literației a website-ului Comisei Europene – educație și formare profesională;
Sarcina C8: Definirea de indicatori de măsurare a impactului activităților de conștientizare și a altor activități de promovare a literației.
Tema D: Cooperarea cu alte instituții și organizații pentru a promova politici eficiente în domeniul literației
Sarcina D9: Organizarea de întâlniri și seminarii ale rețelei;
Sarcina D10: Organizarea unei conferințe europene pentru a împărtăși rezultatele rețelei unei audiențe largi.
Opt echipe realizează cele 10 sarcini:
 • Echipa 1: Coordonare și cooperare (sarcinile D9 și D10 și managementul proiectului, managementul financiar, monitorizarea calității)
 • Echipa 2: Copii (0 – 10 ani) (sarcinile A1 și B3)
 • Echipa 3: Adolescenți (sarcinile A1 și B3) – Asociația LSDGC România este parte a acestei echipe
 • Echipa 4: Adulți (sarcinile A1 și B3)
 • Echipa 5: Strategii de obținere de fonduri (sarcina A2)
 • Echipa 6: Platforma de comunicare (sarcinile B4 și C7)
 • Echipa 7: Activități de conștientizare (sarcinile C5, C6 și C7)
 • Echipa 8: Indicatori de impact pentru activitățile de conștientizare (sarcina C8).
Produse
 • Platforma europeană de comunicare – tematica literației - http://www.eli-net.eu/index.php
 • 28 rapoarte naționale scurte referitoare la rezultatele în domeniul literației și bune practici ale țărilor membre ale rețelei
 • Cadru comun european pentru bune practici in domeniul politicilor ce vizează literația (la copii, adolescenți, adulți);
 • 20 - 30 exemple de bune practici în domeniul politicilor ce vizează literația (pe diferite grupe de vârstă);
 • Set de instrumente pentru colectarea de fonduri
 • Patru rapoarte naționale extinse referitoare la rezultatele în domeniul literației și bune practici (în țările pilot)
 • Strategii și indicatori pentru activități de colectare de fonduri
 • Set de instrumente pentru conștientizarea importanței literației
 • Ziua Internațională a Literației – la Brussels, septembrie 2015
 • 25 seminarii europene și naționale pe diferite teme referitoare la politici privind literația
 • Conferința finală europeană în domeniul literației.

 


Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

   


Inapoi la proiecte

NOUTĂȚI

Eveniment de diseminare GROWE

Evenimentul pentru promovarea rezultatelor proiectului GROWE (proiect Erasmus+) va avea loc vineri 9 decembrie 2022, începând cu orele 13.30, la Colegiul Național Gheorghe Șincai din ...

mai multe
Adunarea Generală - 2022

Adunarea Generală a ALSDGC România va avea loc în data de 10 decembrie 2022, cu începere de la ora 9, la Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca. ...

mai multe
Invitație webinar 3MR - Magia lecturii

Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândiri...

mai multe
Invitație webinar GROWE - Lectură și dezvoltare socio-emoțională - sâmbătă 17 oct 2020 orele 12-13.30

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, orele 12-13.30 Asociația...

mai multe
ALSDGC Online Cafe

Pentru că atunci când învățăm împreună învățăm mai ușor și pentru că avem convingerea că avem ce învăța unii de la alții, organizăm ALSDGC...

mai multe
Cursul de formare continuă Literație și Gândire Critică pentru Învățare

Programul de formare continuă pentru cadre didactice din învățământul secundar este acreditat (OMEN 3088/ 16.01.2019).  Cursul are 89 ore și 22 credite și a fo...

mai multe
Pagina de Facebook a ALSDGC România

Pagina de Facebook a Asociației LSDGC România se găsește aici. Vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice

A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţi...

mai multe