en

Proiecte

Învățăm să devenim buni mentori (LeGMe)

Asociaţia LSDGC România, în calitate de partener asociat și organizație membră a Consorţiului Internaţional Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice (CILSDGC), participă la implementarea proiectului „Învățăm să devenim buni mentori” (Learning to be a Good Mentor - LeGMe). Acest proiect este implementat cu sprijinul Grundtvig Parteneriate de Învățare, Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții (numărul de referință al proiectului: 2013-1-RO1-GRU06-29565 1).

Parteneriatul include 8 organizații din tot atâtea țări: România, Elveția, Croația, Germania, Italia, Lituania, Norvegia și Slovacia.
 
Rezumat: LeGMe, un proiect de parteneriat pentru învățare de 2 ani, care cuprinde opt organizații din tot atâtea țări europene, își propune să pregătească resursele umane și didactice pentru ca partenerii să poată dezvolta programe de mentorat eficiente în sprijinul adulților și copiilor din comunitățile lor, cu scopul de a capacita aceste persoane să contribuie în mod relevant și responsabil la bunăstarea comunității. În cadrul proiectului, oferim oportunități de învățare pentru adulți (mentori și formatorii mentorilor) pentru a se pregăti să acționeze într-un cadru de educație non-formală. Parteneriatul nostru va facilita învățarea din experiențele și practicile eficiente ale programelor de mentorat existente. Beneficiind de sprijinul partenerilor, vom dezvolta programe de formare/ sprijin pentru mentori în fiecare organizație. În LeGMe vom elabora programe de formare / sprijin pentru mentori care să fie calibrate la nevoile diverselor categorii de persoane beneficiare de mentorat, precum și un ghid pentru mentori și pentru coordonatorii programelor de mentorat. Programele de mentorat vor angrena adulți care dispun de timpul necesar pentru a-și asuma rolul de mentori: pensionari, persoane fără loc de muncă, studenți etc. Astfel, aceștia vor avea ocazia să contribuie, ca adulți responsabili, la bunăstarea comunității și vor dobândi sentimentul utilității și relevanței muncii lor în rezolvarea problemelor acesteia. Produsele rezultate din proiectul de față vor include constatările analizei programelor existente de mentorat pentru grupuri defavorizate în țările partenere, un cadru comun pentru elaborarea programelor de formare a mentorilor, precum și opt programe potențial diferite de formare a mentorilor. Rezultatele proiectului nostru vor fi diseminate către factori interesați relevanți care astfel vor putea alege să adopte modelele elaborate de pregătire a mentorilor.
 
Durata: 1 august 2013 – 31 iulie 2015
 
Grupuri țintă: adulți care au posibilitatea de a aloca timp pentru mentorat: pensionari, șomeri, studenți, formatorii mentorilor.
 
Scop: pregătirea resurselor umane și didactice pentru a dezvolta și implementa programe de mentorat eficiente în sprijinul adulților și copiilor din comunități, cu scopul de a-i abilita să contribuie în mod constructiv și responsabil la bunăstarea comunității.
Obiective:
  • Oferirea de oportunități de învățare pentru adulți în paralel cu fructificarea disponibilității lor de a contribui la bunăstarea comunității din care fac parte prin acțiuni în vederea integrării școlare a copiilor din clasele primare;
  • Oferirea de oportunități mentorilor de a împărtăși experiențele și practicile din țările lor și de a colabora cu colegi europeni în vederea pregătirii pentru a sprijini copiii din clasele primare;
  • Oferirea de oportunități formatorilor mentorilor de a împărtăși experiențele și practicile din țările lor și de a colabora cu colegi europeni în vederea îmbunătățirii practicilor de formare a mentorilor;
  • Elaborarea unor programe de formare/ sprijin pentru mentori. 
Tipuri de activități: colectarea informațiilor despre programe de mentorat existente care se adresează copiilor și tinerilor dezavantajați și analiza componentei de formare / instruire a mentorilor din cadrul acestor programe; dezvoltarea unui cadru comun și a unor repere pentru elaborarea programelor de formare a mentorilor; elaborarea unor programe specifice de formare a mentorilor în fiecare organizație parteneră, calibrate pe nevoile categoriilor de mentori angrenați, pornind de la cadrul comun și de la reperele oferite; testarea programelor de formare / sprijin pentru mentori, monitorizarea continuă și evaluarea programelor de formare, precum și suport prin mijloace de e-learning; pe baza rezultatelor evaluării, revizuirea și finalizarea programelor de formare a mentorilor elaborate în cadrul fiecărei organizații; diseminarea și valorificarea rezultatelor proiectului; ateliere, întâlniri de proiect.
 
Produse și rezultate:
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

 


Inapoi la proiecte

NOUTĂȚI

Eveniment de diseminare GROWE

Evenimentul pentru promovarea rezultatelor proiectului GROWE (proiect Erasmus+) va avea loc vineri 9 decembrie 2022, începând cu orele 13.30, la Colegiul Național Gheorghe Șincai din ...

mai multe
Adunarea Generală - 2022

Adunarea Generală a ALSDGC România va avea loc în data de 10 decembrie 2022, cu începere de la ora 9, la Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca. ...

mai multe
Invitație webinar 3MR - Magia lecturii

Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândiri...

mai multe
Invitație webinar GROWE - Lectură și dezvoltare socio-emoțională - sâmbătă 17 oct 2020 orele 12-13.30

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, orele 12-13.30 Asociația...

mai multe
ALSDGC Online Cafe

Pentru că atunci când învățăm împreună învățăm mai ușor și pentru că avem convingerea că avem ce învăța unii de la alții, organizăm ALSDGC...

mai multe
Cursul de formare continuă Literație și Gândire Critică pentru Învățare

Programul de formare continuă pentru cadre didactice din învățământul secundar este acreditat (OMEN 3088/ 16.01.2019).  Cursul are 89 ore și 22 credite și a fo...

mai multe
Pagina de Facebook a ALSDGC România

Pagina de Facebook a Asociației LSDGC România se găsește aici. Vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice

A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţi...

mai multe