en

Proiecte

Evaluarea în CLIL (AECLIL)

Asociaţia Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România implementează proiectul multilateral „Assessment and Evaluation in CLIL” (AECLIL) în cadrul programului LLP, subprogramul KA2 (languages). Proiectul este co-finanţat de Comisia Europeană în cadrul Programului Lifelong Learning, acţiunea KA2 Multilateral projects (număr de referinţă: 505313-LLP-1-2009-1-IT-KA2-KA2MP).
Parteneriatul proiectului este format din 11 instituţii din 9 ţări:
 1. Rete CLIL della Provincia di Pavia, Italia,
 2. LEND - Lingua e nuova didattica – Roma, Italia;
 3. Language Centre at Pavia University – Pavia, Italia;
 4. Institut Universitaire de Formation des Maitres - Montpellier, Franţa;
 5. Licée professionnel d'économie " G. S. Rakovsky" - Yambol, Bulgaria;
 6. Asociaţia LSDGC România – Cluj-Napoca, România;
 7. Swedish TelePedagogic Knowledge Centre http://www.pedagogic.com – Nyköping, Suedia;
 8. Hacettepe University www.physics.hacettepe.edu – Ankara, Turcia;
 9. Universidad Antonio de Nobrija – Madrid, Spania;
 10. Izglītības satura un eksaminācijas centrs www.isec.gov.lv – Riga, Letonia;
 11. Gymnasium an der Gartenstraße – Mönchengladbach, Germania.
Finanţator: Comisia Europeană, EACEA.
 
Durată: 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2012.
 
Grup ţintă: cadre didactice implicate în/ interesate de implementarea metodologiei CLIL (Content and Learning Integrated Learning), cercetători, şcoli, organizaţii profesionale ale cadrelor didactice, universităţi, furnizori de programe de formare continuă pentru cadre didactice.
 
Scopul proiectului este de a evalua impactul implementării metodologiei CLIL asupra achiziţiei competenţelor, deprinderilor şi cunoştinţelor specifice diferitelor discipline predate/ învăţate într-o limbă străină, achiziţiei de competenţe interculturale, dezvoltării pluri-lingvismului şi asupra dezvoltării profesionale a cadrelor didactice.
 
Obiective:
 • Compararea diferitelor modalităţi de implementare a metodologiei CLIL în ţările partenere;
 • Planificarea de unităţi de învăţare CLIL
 • Proiectarea şi implementarea de instrumente de monitorizare şi evaluare pentru a măsura impactul metodologiei CLIL asupra rezultatelor învăţării
 • Testarea la clasă a materialelor, instrumentelor produse în cadrul proiectului;
 • Compararea şi diseminarea rezultatelor.
 
Tipuri de activităţi: cercetare asupra modalităţilor de implementare a metodologiei CLIL, elaborarea de unităţi de învăţare CLIL, implementarea unităţilor de învăţare CLIL, elaborarea şi administrarea de instrumente de evaluare a impactului metodologiei CLIL, ateliere de formare în tematica metodologiei CLIL.
 
Produse:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Inapoi la proiecte

NOUTĂȚI

Adunarea Generală ALSDGC România 2018

Adunarea Generală a ALSDGC România va avea loc în 23 februarie 2019, orele 15 - 18.30, la Biblioteca Județeană Cluj-Napoca, Calea Dorobanților 104, sala Adolescenți, la etajul 4.

mai multe
Cursul de formare continuă Literație și Gândire Critică pentru Învățare

Programul de formare continuă pentru cadre didactice din învățământul secundar este acreditat (OMEN 3088/ 16.01.2019).  Cursul are 89 ore și 22 credite și a fo...

mai multe
Pagina de Facebook a ALSDGC România

Pagina de Facebook a Asociației LSDGC România se găsește aici. Vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice

A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţi...

mai multe