en

Publicatii

Prezentarea revistei Şcoala Reflexivă

Şcoala reflexivă este revista Asociaţiei Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice, România.  Ea se adresează cadrelor didactice din toate nivelurile de învăţământ, formatorilor din învăţământ, cercetătorilor din domeniul ştiinţelor educaţiei şi tuturor persoanelor interesate de reformarea vieţii şcolare.

Şcoala reflexivă este un forum de dialog permanent pe teme legate de educaţie şi şcoală. Promovează, în rândul cadrelor didactice, reflecţia asupra propriei practici, antrenamentul intelectual de factură constructivistă, proactivismul şi capacitatea de a rezolva probleme.

Şcoala reflexivă încurajează:

 • practicile de predare şi învăţare active şi interactive;
 • centrarea pe elev / student şi respectarea diversităţii în învăţare;
 • reflecţia asupra propriei practici de predare şi învăţare;
 • cercetarea-acţiune;
 • implicarea activă a şcolii în viaţa comunităţii din care face parte;
 • dezvoltarea profesională continuă.

Şcoala reflexivă editează numere tematice, încercând să răspundă tendinţelor celor mai recente din domeniul predării şi învăţării, şi încurajează în mod deosebit articolele care analizează practici de predare testate în clasă sau articolele redactate pe baza cercetărilor personale.

Revista publică:

 • studii şi cercetări;
 • reflecţii asupra practicii curente la clasă;
 • articole teoretice, dacă din ele se pot deduce practici de predare;
 • articole redactate ca reacţie la articole deja apărute în revistă;
 • interviuri;
 • recenzii de cărţi, website-uri, materiale didactice diverse.


De asemenea, Şcoala reflexivă anunţă evenimente din domeniul profesional pedagogic: conferinţe, cursuri de formare, simpozioane sau prezintă organizaţii şi proiecte care au legătură cu viaţa şcolii.

Cum ne puteţi scrie

Şcoala reflexivă  vă invită să trimiteţi contribuţii spre publicare. Fiecare articol publicat va fi editat (citit, corectat, aprobat) de către doi membri ai echipei de redacţie.

Caracteristici tehnice:
 • Pentru articole: aproximativ 2500 de cuvinte;
 • Pentru recenzii: aproximativ 250 de cuvinte;
 • Pentru răspunsurile la întrebarea rubricii PULS: aproximativ 250 de cuvinte şi o fotografie scanata a autorului;
 • Pentru semnalarea unor evenimente: între 50 şi 250 de cuvinte.

Pentru toate categoriile de contribuţii: fişiere redactate în programul Microsoft Word. Includeţi informaţii despre dumneavoastră: unde predaţi, ce discipline şi cum puteţi fi contactat/(ă).

Toate contribuţiile se trimit prin e-mail, la adresa: scoalareflexiva@alsdgc.ro

Vă mulţumim şi aşteptăm cu mare interes contribuţiile dumneavoastră.
Redacţia Şcoala reflexivă
 

Inapoi la publicatii

NOUTĂȚI

Adunare Generală - online

Consiliul Director vă invită să participați, în 27 aprile 2024 orele 9-11:30, la Adunarea Generală a Asociației LSDGC România care va avea loc în ...

mai multe
Cursul de formare continuă Literație și Gândire Critică pentru Învățare

Programul de formare continuă pentru cadre didactice din învățământul secundar este acreditat (OMEN 3088/ 16.01.2019).  Cursul are 89 ore și 22 credite și a fo...

mai multe
Pagina de Facebook a ALSDGC România

Pagina de Facebook a Asociației LSDGC România se găsește aici. Vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice

A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţi...

mai multe