en

Proiecte

Magia lecturii (3MR)


„Magia lecturii” este un proiect Erasmus+, KA2 de tip Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici: „Parteneriat strategic în domeniul educației școlare“, număr proiect: 2018-1-BE01-KA201-038616

Parteneri (Consorțiul 3MR)

  • Universitatea din Liège (Belgia) (coordonator);  
  • Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România (România)
  • Estonian Reading Association (EstRA) (Estonia); 
  • Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci Onlus Associazione (CSC) (Italia).

Durata proiectului: 1 septembrie 2018 – 31 august 2021

Co-finanțare UE: Comisia Europeană.

Scop: proiectul 3MR contribuie la creșterea accesului la educație timpurie de calitate a copiilor din medii defavorizate prin consolidarea profilului profesioniștilor implicați în acest tip de educație. Acești profesioniști își vor dezvolta competențele specifice de a citi cu voce tare, într-o manieră atractivă, cărți ilustrate pentru copii și grupuri de copii. În acelaşi timp, profesioniștii din domeniul educației timpurii vor sprijini părinții, cu precădere pe cei din grupurile dezavantajate, pentru a îmbunătăți mediul educațional din familie. Ne propunem să promovăm incluziunea socială ajutând la creșterea șanselor de succes școlar al copiilor prin atenuarea efectelor statutului socio-economic scăzut al familiilor.

Obiective

1. Elaborarea unui program de formare pentru profesioniștii din domeniul educației timpurii care să citească cu voce tare pentru copii într-o manieră atractivă, modelând în același timp acest tip de citire pentru părinții copiilor;

2. Testarea programului de formare pe grupuri de profesioniști din domeniul educației timpurii (educatoare, puericultori, studenți care se pregătesc să devină cadre didactice) și voluntari în țările partenere;

3. Crearea unor seturi de instrumente accesibile gratuit pentru a oferi îndrumare în citirea cu voce tare profesioniștilor și părinților, în vederea asigurării unui mediu bogat în cărți și lectură atât acasă, cât și la creșe/ grădinițe / centre de zi;

4. Creșterea gradului de conștientizare a profesioniștilor din domeniul educației timpurii, a formatorilor de cadre didactice, a bibliotecarilor, a factorilor de decizie din educație cu privire la importanța lecturii cu voce tare pentru copii și bebeluși, pentru a le oferi un început bun în dezvoltarea competențelor de literație.  

Grupurile țintă:

a) 12 formatori de cadre didactice care vor fi formate pentru a testa livrarea programul de formare,

b) 110 cadre didactice, puericultori, studenți de la științele educației, logopezi etc. care vor beneficia de programul de formare elaborat,

c) 25 de voluntari care vor susține sesiuni scurte de citire cu voce tare pentru copii mici în locuri în care aceștia așteaptă, în general, cu părinții lor (de exemplu, o sală de așteptare la pediatrie sau la dentist), dar și în centre de plasament, pe terenuri de joacă etc.

d) 600 de copii vor beneficia direct de experiența de a li se citi cărți frumoase într-un mod atractiv și, prin urmare, vor avea șanse sporite de succes școlar și de integrare socială

e) 200 de părinți vor avea parte de modelări repetate și de sprijin pentru a învăța cum să citească cu voce tare pentru copiii lor;

f) 160 de instituții și organizații vor fi informate despre proiect și rezultatele sale.

Tipuri de activități: elaborare curriculum de formare, elaborare materiale suport pentru profesioniști din educația timpurie și pentru părinți, evenimente de multiplicare, reuniuni de proiect transnaționale, activitate de formare a formatorilor.

Rezultatele principale ale proiectului

3MR va livra patru produse intelectuale care sunt strâns legate de obiectivele proiectului:

- Un curriculum dezvoltat și testat pentru profesioniști din domeniul educației timpurii (educatoare, puericultori, asistente medicale etc.) pentru a-și dezvolta competențele specifice de a citi cu voce tare într-o manieră atractivă pentru copii mici;

- O metodologie elaborată și testată de livrare a programului de formare descris mai sus, inclusiv cu materiale suport de curs;

- Un instrumentar (inclusiv videoclipuri originale) pentru cadre didactice și alți profesioniști, care să sprijine demersurile de citire cu voce tare pentru copii mici,

- Un instrumentar (inclusiv videoclipuri originale) pentru ca părinți care doresc să învețe cum să citească cu voce tare cu copiii lor și cum să îmbunătățească mediul familial pentru a veni în întâmpinarea dezvoltării micilor cititori.


Inapoi la proiecte

NOUTĂȚI

Celebrarea Anului Cărții - 6 decembrie 2019

Vă învităm să sărbătorim împreună Anul Cărții participând la un proiect inițiat de Asociația LSDGC România.

mai multe
Seminarul Internațional Literație și gândire critică pentru învățare

Ne face plăcere să vă invităm la Seminarul Internațional Literație și gândire critică pentru învățare/ Literacy and Critical Thinking for Learning....

mai multe
Cursul de formare continuă Literație și Gândire Critică pentru Învățare

Programul de formare continuă pentru cadre didactice din învățământul secundar este acreditat (OMEN 3088/ 16.01.2019).  Cursul are 89 ore și 22 credite și a fo...

mai multe
Pagina de Facebook a ALSDGC România

Pagina de Facebook a Asociației LSDGC România se găsește aici. Vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice

A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţi...

mai multe