en

Proiecte

Blended Learning în dezvoltarea profesională a profesorilor (BleTeach)

BleTeach este un proiect Erasmus+, KA2 de tip Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici: „Parteneriat strategic în domeniul educației, formării și tineretului“, număr proiect: VG-SPS-NW-15-30-013892.

Parteneri (Consorțiul BleTeach)

  • Universitatea din Cologne (Germania) (coordonator); 
  • Asociația Lectura și  Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România, Cluj-Napoca (România)
  • Colegiul din Kecskemét (Ungaria); 
  • Institutul Pedagogic de Stat Rhineland-Palatinate (Germania); 
  • Universitatea din Liège (Belgia); 
  • Haute Ecole  de la Ville de Liège (Belgia); 
  • Universitatea din Minho, Braga (Portugalia); 
  • Partener adițional: Universitatea Pedagogică de Stat Herzen Sankt Petersburg (Rusia).

Consorțiul BleTeach cooperează cu un număr total de 40 de parteneri asociați: instituții de formare continuă a cadrelor didactice și școli. Cooperarea continuă va fi asigurată printr-o serie de 3 evenimente de multiplicare în fiecare țară parteneră și prin platforma de e-învățare. 

Durata proiectului: 1 noiembrie 2015 – 30 aprilie 2018.

 

Co-finanțare UE: Comisia Europeană.

 

Scop: Scopul proiectul BleTeach este de a aborda două aspecte importante în formarea continuă (DPC) a profesorilor: 

a) o problemă generală (structurală): structurile existente de formare continuă a cadrelor didactice din UE sunt nemulțumitoare; 

b) o problemă specifică (legată de conținut): lipsa expertizei profesorilor din învățământul secundar din multe state UE, a profesorilor de alte discipline decât cele din aria curriculară limbă și comunicare de a aborda problema nivelului scăzut al competențelor de literație la elevi. 

 

Obiective: 

- Modernizarea structurilor de formare a cadrelor didactice prin integrarea oportunităților de învățare digitală în programele de dezvoltare profesională.

- Elaborarea unui model de curs tip blended learning (curs BL) în domeniul dezvoltării competențelor de literație la toate disciplinele de studiu care să fie inclus în programele ofertate de 40 de centre de formare continuă a cadrelor didactice din Europa.

 

Grupurile țintă:

a) profesori din învățământul secundar de toate disciplinele și 

b) formatori / instituții de formare continuă a profesorilor. 

 

Tipuri de activități: cercetare, elaborare rapoarte, elaborare materiale, creare e-platformă de învățare, evenimente de multiplicare, reuniuni de proiect transnaționale, activitate de învățare/ formare.

 

Rezultatele principale ale proiectului

În total, BleTeach va livra șase produse intelectuale care sunt strâns legate de cele două obiective ale proiectului:

Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați website-ul proiectului

 

Acest proiect a primit finanțare din partea Comisiei Europene.

Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorilor și AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informațiilor pe care le conține.


Inapoi la proiecte

NOUTĂȚI

Adunarea Generală ALSDGC România 2018

Adunarea Generală a ALSDGC România va avea loc în 23 februarie 2019, orele 15 - 18.30, la Biblioteca Județeană Cluj-Napoca, Calea Dorobanților 104, sala Adolescenți, la etajul 4.

mai multe
Cursul de formare continuă Literație și Gândire Critică pentru Învățare

Programul de formare continuă pentru cadre didactice din învățământul secundar este acreditat (OMEN 3088/ 16.01.2019).  Cursul are 89 ore și 22 credite și a fo...

mai multe
Pagina de Facebook a ALSDGC România

Pagina de Facebook a Asociației LSDGC România se găsește aici. Vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice

A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţi...

mai multe