en

Proiecte

Împreună împotriva sărăciei (TAP)

Asociaţia LSDGC România, în calitate de partener asociat și organizație membră a Consorţiului Internaţional Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice (CILSDGC), a participă la implementarea proiectului Erasmus+ KA2 Împreună împotriva sărăciei (număr proiect: 2014-1-PL01-KA204-003326). 

Parteneriatul proiectului este format din 6 organizații din 6 țări:

 • Center for Education and Enterprise Support Association – Polonia (coordonator)
 • Confederación Española de Centros de Enseñanza – Spania
 • Mittetulundusühing MITRA – Estonia
 • Centro Servizi per il Volontariato Sviluppo e Solidarietà in Piemonte – Italia
 • Consortiul Internațional Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice – România
 • Stichting LEIDO – Olanda.

Descrierea proiectului: Proiectul a rezultat din identificarea nevoilor reale ale persoanelor care constituie grupul țintă, ceea ce ne-a indicat înțelegerea superficială a problemei riscului sărăciei și excluziunii sociale și, ca urmare, oferirea unui sprijin neadecvat pentru persoanele în cauză. Produsele intelectuale majore se leagă de acţiunile care au fost prevăzute pentru cele două etape majore ale proiectului. În prima etapă – cercetarea – vom realiza un studiu al fenomenului sărăciei și excluziunii sociale, precum și un studiu al modelelor de securitate socială. Aceste studii vor conduce la două produse:

 • raport de cercetare asupra sărăciei;
 • raport de cercetare asupra modelelor de securitate socială funcționale.
Prima etapă a proiectului se va realiza între 01/09/2014 și 31/08/2015.
A doua etapă – workshop-uri – implică elaborarea unei metodologii de formare și de livrare a workshop-urilor pentru cele două grupuri țintă. Rezultatele acestei etape vor fi:
 • Metodologie pentru realizarea workshop-urilor pentru persoane în risc de sărăcie și de excluziune socială;
 • Metodologie pentru realizarea workshop-urilor pentru decidenți și   policy-maker-i din domeniul social.
A doua etapă a proiectului se va realiza între 01/09/2015 și 31/08/2016.

Finanțator: Comisia Europeană

Durata proiectului: 1 septembrie 2014 - 31 august 2016

Scopul proiectului: Scopul principal al proiectului este prevenirea sărăciei prin dezvoltarea și implementarea unor instrumente educaționale adecvate pentru cele două grupuri țintă ale proiectului:

1) persoanele cele mai vulnerabile expuse sărăciei și excluziunii sociale (șomeri, persoane cu abilități limitate sau cu nivel de școlarizare redus, părinți singuri sau familii cu mulți copii); 
2) politicienii și decidenții din domeniul politicilor sociale.
 
Produse și rezultate:
 • raport de cercetare asupra sărăciei;
 • raport de cercetare asupra modelelor de securitate socială funcționale;
 • raport de cercetare asupra sărăciei;
 • raport de cercetare asupra modelelor de securitate socială funcționale;
 • buletine informative trimestriale;
 • flyer-ul proiectului;
 • posterul proiectului;
 • website-ul proiectului: http://tap-project.eu/;
 • pagina facebook a proiectului: https://www.facebook.com/TAPPLROESEENLIT/ .
Acest proiect a primit finanțare din partea Comisiei europene.
Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorilor și AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informațiilor pe care le conține.
 

Inapoi la proiecte

NOUTĂȚI

Eveniment de diseminare GROWE

Evenimentul pentru promovarea rezultatelor proiectului GROWE (proiect Erasmus+) va avea loc vineri 9 decembrie 2022, începând cu orele 13.30, la Colegiul Național Gheorghe Șincai din ...

mai multe
Adunarea Generală - 2022

Adunarea Generală a ALSDGC România va avea loc în data de 10 decembrie 2022, cu începere de la ora 9, la Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca. ...

mai multe
Invitație webinar 3MR - Magia lecturii

Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândiri...

mai multe
Invitație webinar GROWE - Lectură și dezvoltare socio-emoțională - sâmbătă 17 oct 2020 orele 12-13.30

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, orele 12-13.30 Asociația...

mai multe
ALSDGC Online Cafe

Pentru că atunci când învățăm împreună învățăm mai ușor și pentru că avem convingerea că avem ce învăța unii de la alții, organizăm ALSDGC...

mai multe
Cursul de formare continuă Literație și Gândire Critică pentru Învățare

Programul de formare continuă pentru cadre didactice din învățământul secundar este acreditat (OMEN 3088/ 16.01.2019).  Cursul are 89 ore și 22 credite și a fo...

mai multe
Pagina de Facebook a ALSDGC România

Pagina de Facebook a Asociației LSDGC România se găsește aici. Vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice

A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţi...

mai multe