en

Proiecte

Literația la puterea a treia - focalizare pe familii rome

Asociaţia LSDGC România, în calitate de partener asociat și organizație membră a Consorţiului Internaţional Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice (CILSDGC), a participat la implementarea proiectului Literacy Cubed – Focus on Roma Families (LIT3).

Proiectul LIT3, co-finanțat de Comisia Europeană, Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, prin Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții (Activitatea Cheie 1, număr proiect 543068-LLP-1-2013-1-RO-KA1-KA1MPR), promovează lectura şi educația pentru sănătate în familie ca mijloc de îmbunătățire a rezultatelor școlare ale copiilor romi.

Parteneriatul proiectului este format din 5 instituții din 4 țări:

  • Consorțiul Internațional Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice, Cluj-Napoca, România
  • Institute of Education, London, UK
  • Asociația Learn & Vision, Cluj-Napoca, România
  • Pedagogski Centar Crne Gore, Podgorica, Muntenegru
  • ORAVA Association for Democratic Education, Dolný Kubín, Slovacia.

Durata proiectului: 1 decembrie 2013 – 30 noiembrie 2015

Planul de implementare al proiectului LIT3 se centrează pe:

  • formularea de recomandări de politici educaționale la nivel local și european;
  • implicarea factorilor interesați în elaborarea politicilor și strategiilor educaționale locale care vizează membrii dezavantajați ai comunității;
  • elaborarea și testarea unui program de lectură și educație pentru sănătate adresat familiilor rome marginalizate.

Produse și rezultate:

 Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.


Inapoi la proiecte

NOUTĂȚI

Eveniment de diseminare GROWE

Evenimentul pentru promovarea rezultatelor proiectului GROWE (proiect Erasmus+) va avea loc vineri 9 decembrie 2022, începând cu orele 13.30, la Colegiul Național Gheorghe Șincai din ...

mai multe
Adunarea Generală - 2022

Adunarea Generală a ALSDGC România va avea loc în data de 10 decembrie 2022, cu începere de la ora 9, la Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca. ...

mai multe
Invitație webinar 3MR - Magia lecturii

Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândiri...

mai multe
Invitație webinar GROWE - Lectură și dezvoltare socio-emoțională - sâmbătă 17 oct 2020 orele 12-13.30

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, orele 12-13.30 Asociația...

mai multe
ALSDGC Online Cafe

Pentru că atunci când învățăm împreună învățăm mai ușor și pentru că avem convingerea că avem ce învăța unii de la alții, organizăm ALSDGC...

mai multe
Cursul de formare continuă Literație și Gândire Critică pentru Învățare

Programul de formare continuă pentru cadre didactice din învățământul secundar este acreditat (OMEN 3088/ 16.01.2019).  Cursul are 89 ore și 22 credite și a fo...

mai multe
Pagina de Facebook a ALSDGC România

Pagina de Facebook a Asociației LSDGC România se găsește aici. Vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice

A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţi...

mai multe