en

Proiecte

Literația la puterea a treia - focalizare pe familii rome

Asociaţia LSDGC România, în calitate de partener asociat și organizație membră a Consorţiului Internaţional Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice (CILSDGC), a participat la implementarea proiectului Literacy Cubed – Focus on Roma Families (LIT3).
Proiectul LIT3, co-finanțat de Comisia Europeană, Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, prin Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții (Activitatea Cheie 1, număr proiect 543068-LLP-1-2013-1-RO-KA1-KA1MPR), promovează lectura şi educația pentru sănătate în familie ca mijloc de îmbunătățire a rezultatelor școlare ale copiilor romi.
Parteneriatul proiectului este format din 5 instituții din 4 țări:
  • Consorțiul Internațional Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice, Cluj-Napoca, România
  • Institute of Education, London, UK
  • Asociația Learn & Vision, Cluj-Napoca, România
  • Pedagogski Centar Crne Gore, Podgorica, Muntenegru
  • ORAVA Association for Democratic Education, Dolný Kubín, Slovacia.
Durata proiectului: 1 decembrie 2013 – 30 noiembrie 2015
Planul de implementare al proiectului LIT3 se centrează pe:
  • formularea de recomandări de politici educaționale la nivel local și european;
  • implicarea factorilor interesați în elaborarea politicilor și strategiilor educaționale locale care vizează membrii dezavantajați ai comunității;
  • elaborarea și testarea unui program de lectură și educație pentru sănătate adresat familiilor rome marginalizate.
Produse și rezultate:
 Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Inapoi la proiecte

NOUTĂȚI

Pagina de Facebook a ALSDGC România

Pagina de Facebook a Asociației LSDGC România se găsește aici. Vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Primul seminar de diseminare (E3) - proiect BleTeach

Primul seminar de diseminare (E3) în cadrul proiectului BleTeach va avea loc în 29-30 septembrie 2016, la Cluj-Napoca. Seminarul se va desfășura sub forma unui atelier de lucru și se adresează...

mai multe
Portal pentru promovarea lecturii

Institutul Goethe a lansat un portal pentru promovarea lecturii în țări din sud-estul Europei (Inclusiv România). Portalul are o secțiune în limba română pe care vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice

A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţi...

mai multe