en

Proiecte

Strategii de implementare a inovărilor în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice (ISIT)

 Asociația Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România implementează proiectul Strategii de implementare a inovărilor în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice (Implementation Strategies for Innovations in Teachers' Professional Development – ISIT) în cadrul programului LLP, subprogramul Comenius, acțiunea Comenius Accompanying measures (număr de referință: 539512-LLP-1-2013-1-DE-COMENIUS-CAM).

 
Parteneriatul proiectului este format din 11 instituții din 8 țări:
Coordonator:
 • Universitatea Cologne (UCO), Germania
Parteneri cheie:
 • Institutul Ungar pentru Cercetare Educațională și Dezvoltare (HIERD), Budapesta, Ungaria
 • Kecskemét College (KeCo), Kecskemét, Ungaria
 • Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra”, Arad (CCD Arad), România
 • Fundația Filocalia (FiFo), Iași, România
 • Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România (RWCT), Cluj-Napoca, România
Parteneri asociați:
 • Universitatea din Liège (ULG), Belgia
 • Centre for the Advancement of Research & Development in Educational Techno-logy (CARDET), Nicosia, Cipru
 • Universitatea Jyväskylä (JyU), Jyväskylä, Finlanda
 • Universitatea Aristotle, Thessaloniki (AUT), Grecia
 • Universitatea Minho (UMinho), Braga, Portugalia
 
Scurtă descriere: Proiectul ISIT construiește pe rezultatele proiectului Comenius BaCuLit (informații referitoare la proiectul BaCuLit se găsesc pe acest website la adresa www.baculit.eu) și pune la dispoziție un curriculum de formare complet pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul dezvoltării competențelor de literație prin toate disciplinele școlare, curriculum ce include materiale de curs și manualul formatorului. Proiectul ISIT urmărește implementarea acestui concept în sistemul de formare continuă a cadrelor didactice din Germania, Ungaria și România, unde 30 formatori de cadre didactice din 25 instituții care livrează programe de formare continuă pentru profesori se vor familiariza cu programul de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul dezvoltării competențelor de literație prin toate disciplinele școlare și cu curriculumul BaCuLit.
Proiectul are o abordare de tip acțiune-cercetare, ceea ce înseamnă că nu va fi separată cercetarea de acțiune. De aceea, formatorii vor analiza împreună cu specialiști în educație etapele și obstacolele în implementarea cursului de formare continuă în domeniul dezvoltării competențelor de literație prin toate disciplinele școlare în propriile instituții. Astfel, ISIT intenționează să exploreze oportunități și obstacole în implementarea abordărilor inovative în sistemele de formare continuă a cadrelor didactice din cele 3 țări.
 
Finanțator: Comisia Europeană, EACEA
 
Durată: 1 decembrie 2013 – 30 noiembrie 2014
 
Grup țintă: formatori de cadre didactice (grup țintă restrâns), cadre didactice care lucrează în învățământul secundar, elevi din învățământul secundar
 
Scopul proiectului: Proiectul ISIT răspunde la două dintre nevoile majore definite în cadrul noului cadru strategic pentru cooperare europeană Educație și formare 2020 și Grupul experților de nivel înalt în literație (High Level Group of Experts on Literacy - HLGEL 2012), și anume :
 • nivelul scăzut al competențelor de literație (citit – scris) în multe țări europene;
 • situația nesatisfăcătoare a formării continue a cadrelor didactice în UE.
 
Obiectivele proiectului: proiectul ISIT urmărește atingerea a trei obiective:
 • un obiectiv specific: formarea a 30 de formatori de cadre didactice din 3 țări europene în domeniul dezvoltării competențelor de literație prin toate disciplinele școlare;
 • un obiectiv general: analizarea exemplelor de bună practică în implementarea abordărilor inovative în formarea continuă a cadrelor didactice;
 • diseminarea de informații din domeniul dezvoltării competențelor de literație prin toate disciplinele școlare în alte cinci țări.  
 
Tipuri de activități: formarea formatorilor (cursul de formare a formatorilor se va realiza la nivel național printr-o abordare de tip blended-learning ce constă în: 2 seminarii de formare de câte o zi, un curs online cu durata de 3 luni și o școală de vară internațională cu durata de o săptămână ce se va desfășura în august 2014, în Germania), implementarea și realizarea proiectului de tip acțiune-cercetare.
 
Produse:

Acestproiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

 


Inapoi la proiecte

NOUTĂȚI

Eveniment de diseminare GROWE

Evenimentul pentru promovarea rezultatelor proiectului GROWE (proiect Erasmus+) va avea loc vineri 9 decembrie 2022, începând cu orele 13.30, la Colegiul Național Gheorghe Șincai din ...

mai multe
Adunarea Generală - 2022

Adunarea Generală a ALSDGC România va avea loc în data de 10 decembrie 2022, cu începere de la ora 9, la Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca. ...

mai multe
Invitație webinar 3MR - Magia lecturii

Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândiri...

mai multe
Invitație webinar GROWE - Lectură și dezvoltare socio-emoțională - sâmbătă 17 oct 2020 orele 12-13.30

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, orele 12-13.30 Asociația...

mai multe
ALSDGC Online Cafe

Pentru că atunci când învățăm împreună învățăm mai ușor și pentru că avem convingerea că avem ce învăța unii de la alții, organizăm ALSDGC...

mai multe
Cursul de formare continuă Literație și Gândire Critică pentru Învățare

Programul de formare continuă pentru cadre didactice din învățământul secundar este acreditat (OMEN 3088/ 16.01.2019).  Cursul are 89 ore și 22 credite și a fo...

mai multe
Pagina de Facebook a ALSDGC România

Pagina de Facebook a Asociației LSDGC România se găsește aici. Vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice

A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţi...

mai multe