en

Proiecte

Creează - Motivează - Învaţă (CreMoLe)

Asociaţia LSDGC România, în calitate de membru al Consorţiului Internaţional Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice (CILSDGC), participă la implementarea proiectului Create-Motivate-Learn (CreMoLe).

Consorţiului Internaţional Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice (CILSDGC) este coordonatorul proiectului CreMoLe. Proiectul este co-finanţat de Comisia Europeană în cadrul Programului Lifelong Learning, acţiunea Grundtvig (număr de referinţă 502374-LLP-1-2009-1-RO-GRUNDTVIG-GMP). Parteneriatul proiectului este format din 9 organizaţii din 8 ţări europene: Austria, Germania, Spania, Italia, Letonia, Lituania, România şi Slovacia.

Durată: 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2011.

Grup ţintă: furnizori de programe de educaţie a adulţilor, personal implicat în derularea de activităţi de formare a adulţilor.

Scopul proiectului este de identifica factori care influenţează motivarea adulţilor pentru a participa şi a persevera în procese de învăţare pe întreg parcursul vieţii. De asemenea, organizaţiile ce implementează proiectul îşi propun să elaboreze strategii creative, care să promoveze dezvoltarea gândirii critice şi care, utilizate în educaţia adulţilor, să motiveze cu succes adulţii pentru a participa în activităţi de învăţare pe întreg parcursul vieţii.

Obiective:

  • Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului implicat în educaţia adulţilor
  • Îmbunătăţirea modului în care sunt realizate activităţile de educaţie a adulţilor
  • Elaborarea unei colecţii de strategii creative, ce promovează dezvoltarea gândirii critice pentru a fi utilizate în activităţi de educaţie a adulţilor
  • Creşterea motivaţiei adulţilor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii
  • Crearea de oportunităţi pentru personalul implicat în educaţia adulţilor în ţările partenere de a împărtăşi experienţe şi exemple de bune practici precum şi de a lucra împreună pentru a creşte participarea adulţilor în activităţi de învăţare pe întreg parcursul vieţii.

Tipuri de activităţi: cercetare asupra metodologiei utilizate de furnizori în activităţi de educaţie a adulţilor, elaborarea şi testarea de noi metodologii care să motiveze adulţii pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, ateliere de lucru pentru personalul implicat în educaţia adulţilor.

Produse:


Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Acest comunicat reflectă numai punctul de vedere al autorilor şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.


Inapoi la proiecte

NOUTĂȚI

Adunare Generală - online

Consiliul Director vă invită să participați, în 22 mai 2021 orele 10-12, la Adunarea Generală a Asociației LSDGC România care va avea loc în mediu...

mai multe
Invitație webinar 3MR - Magia lecturii

Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândiri...

mai multe
Invitație webinar GROWE - Lectură și dezvoltare socio-emoțională - sâmbătă 17 oct 2020 orele 12-13.30

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, orele 12-13.30 Asociația...

mai multe
ALSDGC Online Cafe

Pentru că atunci când învățăm împreună învățăm mai ușor și pentru că avem convingerea că avem ce învăța unii de la alții, organizăm ALSDGC...

mai multe
Cursul de formare continuă Literație și Gândire Critică pentru Învățare

Programul de formare continuă pentru cadre didactice din învățământul secundar este acreditat (OMEN 3088/ 16.01.2019).  Cursul are 89 ore și 22 credite și a fo...

mai multe
Pagina de Facebook a ALSDGC România

Pagina de Facebook a Asociației LSDGC România se găsește aici. Vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice

A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţi...

mai multe