en

Proiecte

Creează - Motivează - Învaţă (CreMoLe)

Asociaţia LSDGC România, în calitate de membru al Consorţiului Internaţional Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice (CILSDGC), participă la implementarea proiectului Create-Motivate-Learn (CreMoLe).
Consorţiului Internaţional Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice (CILSDGC) este coordonatorul proiectului CreMoLe. Proiectul este co-finanţat de Comisia Europeană în cadrul Programului Lifelong Learning, acţiunea Grundtvig (număr de referinţă 502374-LLP-1-2009-1-RO-GRUNDTVIG-GMP). Parteneriatul proiectului este format din 9 organizaţii din 8 ţări europene: Austria, Germania, Spania, Italia, Letonia, Lituania, România şi Slovacia.
 
Durată: 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2011.
 
Grup ţintă: furnizori de programe de educaţie a adulţilor, personal implicat în derularea de activităţi de formare a adulţilor.
 
Scopul proiectului este de identifica factori care influenţează motivarea adulţilor pentru a participa şi a persevera în procese de învăţare pe întreg parcursul vieţii. De asemenea, organizaţiile ce implementează proiectul îşi propun să elaboreze strategii creative, care să promoveze dezvoltarea gândirii critice şi care, utilizate în educaţia adulţilor, să motiveze cu succes adulţii pentru a participa în activităţi de învăţare pe întreg parcursul vieţii.
 
Obiective:
  • Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului implicat în educaţia adulţilor
  • Îmbunătăţirea modului în care sunt realizate activităţile de educaţie a adulţilor
  • Elaborarea unei colecţii de strategii creative, ce promovează dezvoltarea gândirii critice pentru a fi utilizate în activităţi de educaţie a adulţilor
  • Creşterea motivaţiei adulţilor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii
  • Crearea de oportunităţi pentru personalul implicat în educaţia adulţilor în ţările partenere de a împărtăşi experienţe şi exemple de bune practici precum şi de a lucra împreună pentru a creşte participarea adulţilor în activităţi de învăţare pe întreg parcursul vieţii.
 
Tipuri de activităţi: cercetare asupra metodologiei utilizate de furnizori în activităţi de educaţie a adulţilor, elaborarea şi testarea de noi metodologii care să motiveze adulţii pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, ateliere de lucru pentru personalul implicat în educaţia adulţilor.
 
Produse:
  • Ghid de bune practici în metodologia învăţării adulţilor;
  • Ghid - Noi metodologii pentru derularea activităţilor de educaţie a adulţilor;
  • Curs Grundtvig de dezvoltare profesională pentru personalul implicat în educaţia adulţilor;
  • Website: www.cremole.eu


Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Acest comunicat reflectă numai punctul de vedere al autorilor şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.


Inapoi la proiecte

NOUTĂȚI

Pagina de Facebook a ALSDGC România

Pagina de Facebook a Asociației LSDGC România se găsește aici. Vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Primul seminar de diseminare (E3) - proiect BleTeach

Primul seminar de diseminare (E3) în cadrul proiectului BleTeach va avea loc în 29-30 septembrie 2016, la Cluj-Napoca. Seminarul se va desfășura sub forma unui atelier de lucru și se adresează...

mai multe
Portal pentru promovarea lecturii

Institutul Goethe a lansat un portal pentru promovarea lecturii în țări din sud-estul Europei (Inclusiv România). Portalul are o secțiune în limba română pe care vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice

A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţi...

mai multe