en

Proiecte

Promovarea evaluării autentice în sistemul de formare continuă a cadrelor didactice din România

Proiectul Promovarea evaluării autentice în sistemul de formare continuă a cadrelor didactice din România este implementat de ALSDGC ca parte a eforturilor organizaţiei de a promova politici bazate pe practici de succes în sistemul de formare continuă din România.

 
Finanţator: Foundation Open Society Institute (Zug)
 
Durată: 1 ianuarie – 30 iunie, 2010
 
Grupuri ţintă:
 • Centrul Naţional pentru Formarea Personalului din Învăţământul Preuniversitar (CNFP);
 • Un număr total de cel puţin 50 furnizori de programe de formare continuă pentru cadre didactice;
 • Cel puţin 10 cadre didactice, membre ASLDGC;
 • Cel puţin 250 elevi (ai celor 10 cadre didactice)
 • Cel puţin 20 formatori, membri ALSDGC;
 • Cel puţin 10 organizaţii membre ale Consorţiului Internaţional RWCT. 
 
Scop şi obiective: Scopul proiectului este de a promova politici de evaluare inovatoare în sistemul de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar din România. Obiectivul proiectului este să formuleze recomandări de politici către CNFP pe baza unei analize a situaţiei actuale în ceea ce priveşte evaluarea competenţelor vizate de programele de formare continuă acreditate, precum şi pe baza rezultatelor obţinute prin testarea unei abordări inovatoare bazate pe acţiune-cercetare.
 
Tipuri de activităţi: consultare cu factori interesaţi; analiza situaţiei actuale în domeniu; elaborarea raportului analizei; formare pentru cadre didactice care să desfăşoare acţiune-cercetare; elaborarea unui document de promovare a noii politici; diseminarea rezultatelor.
 
Rezultate şi produse:
 • Un raport care va prezenta starea actuală în domeniul evaluării competenţelor cadrelor didactice beneficiare de program de formare continuă, pe durata şi la finalizarea parcurgerii programelor de formare;
 • Un set de constatări desprinse din testarea unui demers inovativ în evaluarea autentică a competenţelor cadrelor didactice la finalizarea programului de formare Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice;
 • o colecţie de rapoarte elaborate de cadrele didactice ce au implementat proiectele tip acţiune-cercetare;
 • Recomandări care să vizeze politicile de evaluare autentică a competenţelor dezvoltate de cadrele didactice beneficiare de programe de formare continuă acreditate de CNFP;
 • Un ghid pentru furnizorii de program de formare continuă referitor la includerea în programele de formare continuă a unei abordări coerente de evaluare autentică a competenţelor cadrelor didactice beneficiare.

Inapoi la proiecte

NOUTĂȚI

Pagina de Facebook a ALSDGC România

Pagina de Facebook a Asociației LSDGC România se găsește aici. Vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Primul seminar de diseminare (E3) - proiect BleTeach

Primul seminar de diseminare (E3) în cadrul proiectului BleTeach va avea loc în 29-30 septembrie 2016, la Cluj-Napoca. Seminarul se va desfășura sub forma unui atelier de lucru și se adresează...

mai multe
Portal pentru promovarea lecturii

Institutul Goethe a lansat un portal pentru promovarea lecturii în țări din sud-estul Europei (Inclusiv România). Portalul are o secțiune în limba română pe care vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice

A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţi...

mai multe