en

Proiecte

Promovarea evaluării autentice în sistemul de formare continuă a cadrelor didactice din România

Proiectul Promovarea evaluării autentice în sistemul de formare continuă a cadrelor didactice din România este implementat de ALSDGC ca parte a eforturilor organizaţiei de a promova politici bazate pe practici de succes în sistemul de formare continuă din România.

 
Finanţator: Foundation Open Society Institute (Zug)
 
Durată: 1 ianuarie – 30 iunie, 2010
 
Grupuri ţintă:
 • Centrul Naţional pentru Formarea Personalului din Învăţământul Preuniversitar (CNFP);
 • Un număr total de cel puţin 50 furnizori de programe de formare continuă pentru cadre didactice;
 • Cel puţin 10 cadre didactice, membre ASLDGC;
 • Cel puţin 250 elevi (ai celor 10 cadre didactice)
 • Cel puţin 20 formatori, membri ALSDGC;
 • Cel puţin 10 organizaţii membre ale Consorţiului Internaţional RWCT. 
 
Scop şi obiective: Scopul proiectului este de a promova politici de evaluare inovatoare în sistemul de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar din România. Obiectivul proiectului este să formuleze recomandări de politici către CNFP pe baza unei analize a situaţiei actuale în ceea ce priveşte evaluarea competenţelor vizate de programele de formare continuă acreditate, precum şi pe baza rezultatelor obţinute prin testarea unei abordări inovatoare bazate pe acţiune-cercetare.
 
Tipuri de activităţi: consultare cu factori interesaţi; analiza situaţiei actuale în domeniu; elaborarea raportului analizei; formare pentru cadre didactice care să desfăşoare acţiune-cercetare; elaborarea unui document de promovare a noii politici; diseminarea rezultatelor.
 
Rezultate şi produse:
 • Un raport care va prezenta starea actuală în domeniul evaluării competenţelor cadrelor didactice beneficiare de program de formare continuă, pe durata şi la finalizarea parcurgerii programelor de formare;
 • Un set de constatări desprinse din testarea unui demers inovativ în evaluarea autentică a competenţelor cadrelor didactice la finalizarea programului de formare Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice;
 • o colecţie de rapoarte elaborate de cadrele didactice ce au implementat proiectele tip acţiune-cercetare;
 • Recomandări care să vizeze politicile de evaluare autentică a competenţelor dezvoltate de cadrele didactice beneficiare de programe de formare continuă acreditate de CNFP;
 • Un ghid pentru furnizorii de program de formare continuă referitor la includerea în programele de formare continuă a unei abordări coerente de evaluare autentică a competenţelor cadrelor didactice beneficiare.

Inapoi la proiecte

NOUTĂȚI

Eveniment de diseminare GROWE

Evenimentul pentru promovarea rezultatelor proiectului GROWE (proiect Erasmus+) va avea loc vineri 9 decembrie 2022, începând cu orele 13.30, la Colegiul Național Gheorghe Șincai din ...

mai multe
Adunarea Generală - 2022

Adunarea Generală a ALSDGC România va avea loc în data de 10 decembrie 2022, cu începere de la ora 9, la Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca. ...

mai multe
Invitație webinar 3MR - Magia lecturii

Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândiri...

mai multe
Invitație webinar GROWE - Lectură și dezvoltare socio-emoțională - sâmbătă 17 oct 2020 orele 12-13.30

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, orele 12-13.30 Asociația...

mai multe
ALSDGC Online Cafe

Pentru că atunci când învățăm împreună învățăm mai ușor și pentru că avem convingerea că avem ce învăța unii de la alții, organizăm ALSDGC...

mai multe
Cursul de formare continuă Literație și Gândire Critică pentru Învățare

Programul de formare continuă pentru cadre didactice din învățământul secundar este acreditat (OMEN 3088/ 16.01.2019).  Cursul are 89 ore și 22 credite și a fo...

mai multe
Pagina de Facebook a ALSDGC România

Pagina de Facebook a Asociației LSDGC România se găsește aici. Vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice

A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţi...

mai multe