en

Proiecte

Combaterea marginalizării prin asumarea unui rol activ în rezolvarea propriilor probleme

Proiectul Combaterea marginalizarii prin asumarea unui rol activ in rezolvarea propriilor probleme s-a desfăşurat in parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală (www.edrc.ro).

Finanţarea proiectului: prin PHARE

Durata proiectului: decembrie 2003 - august 2004

Grup ţintă: educatoare/ învăţătoare, lideri de ONG-uri, directori de şcoală, cadre didactice din satele Bocşa, Camăr, Ip (judeţul Sălaj) şi satele Porumbeni, Ogra, Sânpaul (judeţul Mureş)

Obiectivul proiectului: combaterea marginalizarii unor categorii sociale dezavantajate prin încurajarea implicarii acestora în viaţa comunităţii, precum şi creşterea activismului comunitar în randul acestora, insuflarea încrederii în capacitatea de a găsi soluţii la problemele cu care se confruntă.

Tipuri de activităţi: activităţi de formare (educaţia adulţilor, educaţia părinţilor, educaţie pentru sănătate, scrierea şi managementul proiectelor), consultanţă, înfiinţarea centrelor comunitare, activităţi organizate de comunitate în centrele comunitare

Formatori au fost Ariana Văcăreţu, Lucia Copoeru, Luminiţa Chicinaş, Anca Petriuc şi Adina Glava, membre ALSDGC. Monitori au fost Laura Runceanu şi Victoria Gal, de asemenea membre ale Asociaţiei.

Rezultatele proiectului
În urma acestui proiect, dascălii, directorii de ONG-uri şi instituţii de învăţământ au devenit capabili să proiecteze, să organizeze şi să implementeze activităţi comunitare în instituţii de învăţământ formal (şcoală) sau informal (centre comunitare). De asemenea, centrele comunitare au devenit puncte de interes pentru acei localnici care doresc să înveţe şi să defăşoare activităţi comunitare. Prin conştientizarea rolului fiecaruia în comunitate, a crescut gradul de implicare în viata comunităţii, mai ales în rândul populaţiei rome. Astfel au fost reduse şansele de dezvoltare a unor conflicte interetnice sau au fost aplanate cele existente. Pe termen lung, proiectul va contribui la reducerea sărăciei, la îmbunătăţirea nivelului de viaţă, la recunoaşterea socială şi participarea la viaţa comunităţii a grupurilor defavorizate.


Inapoi la proiecte

NOUTĂȚI

Eveniment de diseminare GROWE

Evenimentul pentru promovarea rezultatelor proiectului GROWE (proiect Erasmus+) va avea loc vineri 9 decembrie 2022, începând cu orele 13.30, la Colegiul Național Gheorghe Șincai din ...

mai multe
Adunarea Generală - 2022

Adunarea Generală a ALSDGC România va avea loc în data de 10 decembrie 2022, cu începere de la ora 9, la Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca. ...

mai multe
Invitație webinar 3MR - Magia lecturii

Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândiri...

mai multe
Invitație webinar GROWE - Lectură și dezvoltare socio-emoțională - sâmbătă 17 oct 2020 orele 12-13.30

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, orele 12-13.30 Asociația...

mai multe
ALSDGC Online Cafe

Pentru că atunci când învățăm împreună învățăm mai ușor și pentru că avem convingerea că avem ce învăța unii de la alții, organizăm ALSDGC...

mai multe
Cursul de formare continuă Literație și Gândire Critică pentru Învățare

Programul de formare continuă pentru cadre didactice din învățământul secundar este acreditat (OMEN 3088/ 16.01.2019).  Cursul are 89 ore și 22 credite și a fo...

mai multe
Pagina de Facebook a ALSDGC România

Pagina de Facebook a Asociației LSDGC România se găsește aici. Vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice

A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţi...

mai multe